From Toll Wiki

Revision as of 06:12, 1 July 2021 by WikiSysop (talk | contribs) (Text replacement - "<addmap />" to "{{worldMap}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Click on the map to open toll wiki for a country/state

Rv. 4 Oppland

Rv. 4 Oppland Tolls har et fullt elektronisk bompengesystem. Bompenger i Rv. 4 Oppland avhenger av kjøretøyets vekt.

BomstasjonerEnkeltpassering listen bil <3500 kgEnkeltpassering stor bil >3500 kg
Rv. 4 Dynna43,00 NOK71,00 NOK
Fv. 16 Dynna43,00 NOK71,00 NOK

Rv. 4 Oppland bomstasjoner er automatiske, og du trenger ikke å stoppe for å betale når du passerer dem. Bilens bilskilt er notert for hvert pass, og faktura sendes til bileieren. Hvis du har AutoPASS i Rv. 4 Oppland, får du rabatt på bompenger. Utenlandsregistrerte biler betaler bompenger i Norge på samme måte. Kommersielle lastebiler tyngre enn 3,5 tonn må ha AutoPASS før de kommer inn i Norge.

Hvis du har AutoPASS-birkke, er følgende kjøretøy fritatt for bompenger i Rv. 4 Oppland:

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy

Bompengeselskapet i Rv. 4 Oppland som forvalter bomveier, bomringer, fakturaer, bompenger, kjøretøyavtaler er Vegfinans Rv4 Oppland AS[1]. For spørsmål angående andre bomringer, fakturaer og betalingsavtaler, kan de berørte norske bompengeselskapene kontaktes.

Beregn bompenger for Rv. 4 Oppland og andre bomveier i Norge ved hjelp av Bompengeregner Rv. 4 Oppland.

Hvordan betale bompenger på norske bomringer og andre bomstasjoner

hovedartikkel: Hvordan betale bompenger i Norge

Norge har et elektronisk bompengesystem over hele landet. Dette betyr at du ikke trenger å stoppe for å betale bompenger for veien, broene eller tunnelene du reiser på; du vil motta en e-post hver måned. Bompenger og kjøretøyregistreringsnumre registreres av kameraer på bomstasjonene til forskjellige bompengebyråer.

Hvis du har AutoPASS, bør du få relevante rabatter på bompenger.

I tillegg til AutoPASS-brikken kan brikker fra følgende tjenesteleverandører brukes av alle kjøretøyer:

 • EasyGo[2]
 • BroBizz AS[3]
 • Øresundbro Konsortiet[4] (ØresundBizz)


Utenlandsregistrerte biler betaler bompenger i Norge på samme måte. Kommersielle lastebiler tyngre enn 3,5 tonn må ha AutoPASS før de kommer inn i Norge.

Hvis du ikke betaler bompenger innen fristen i den månedlige fakturaen, vil du motta en påminnelse / inkassovarsel med purregebyr til gjeldende priser. Hvis du ikke betaler innen fristen, sendes fakturaen for henting.

Se Hvordan betale bompenger i Norge for mer informasjon.

Bompassering og brikke av Norge

Norge har et elektronisk bompengesystem over hele landet. Dette betyr at du ikke trenger å stoppe for å betale bompenger for veien, broer eller tunneler du reiser på; du vil motta en e-post hver måned. Bompenger og kjøretøyets registreringsnummer registreres av kameraer på bomstasjonen, så med bompenger vil du unngå potensielle bøter på 16.000 kroner og på en enkel måte ta vare på tapte bompenger eller inkasso fra bompengeselskaper.

Hvis du har følgende brikke, bør du få relevante rabatter på bompenger.

AutoPASS

AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen (Statens vegvesen). Norske sjåfører og faste besøkende registerer bilen sin hos AutoPASS og får en etikett plassert på frontruten.

Det er obligatorisk for tunge nyttekjøretøyer over 3,5 tonn å ha en gyldig AutoPASS-konto før de kommer inn i Norge.

Du finner mer informasjon på www.autopass.no/AutoPASS[5].

EasyGo

EasyGo er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark og Østerrike som muliggjør bruk av en og samme elektroniske bombrikke eller merke i alle fire land når du passerer bomstasjoner, ferger og broer.

Se EasyGo.com[6] for mer informasjon.

Norges bompengebyråer og bompengeselskaper tar kontakt

Norge har forskjellige bompengeselskaper som tar seg av deler av bombeflyet, broer, tunneler og motorveier i sine regioner. Du kan sjekke hvilket bompengeselskap som er ansvarlig for bompengesysteme[7]t du har gått gjennom.

Hvis du har mottatt en faktura, må bompengeselskapets navn og kontakt være der.

Direkte lenker til bompengeselskapenes kontaktsider:

 • Vegfinans[8]
 • Vegamot[9]
 • Fjellinjen[10]
 • Ferde[11]
 • Bompengeselskap Nord[12] (velg Veipakke Salten, Helgeland Veiutvikling, Nordland Bompengeselskap, Hålogalandsbrua)
 • Harstadpakken[13]
 • Ryaforbindelsen[14] 
 • Svinesundforbindelsen[15] 

Beregn bompenger for RV 4 Oppland og andre bomveier og broer i Norge

Beregn ruter, bompenger og drivstoffkostnader for reisen din med buss, bil, lastebil, campingvogn, el bil, tilhenger og motorsykel gjennom RV 4 Oppland og andre bomringer og bompenger i Norge ved hjelp av TollGuru Reisekalkulator. Det viser også de billigste, raskeste og andre optimale rutene til destinasjonen din sammen med bomstasjonens plassering, betalingsmåter og mer.


Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med TollGuru Toll API for beregning før turen og avstemming etter turen.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.