From Toll Wiki

Revision as of 06:12, 1 July 2021 by WikiSysop (talk | contribs) (Text replacement - "<addmap />" to "{{worldMap}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Click on the map to open toll wiki for a country/state

Motalabron is a toll bridge in Sweden in Östergötland County. Part of highway 50, it is a road bridge in a north-south direction over Motalaviken with a path for pedestrians and cyclists as well. It also allows boat traffic on the Göta Canal to pass under it.

Transportstyrelsen underhåller och driver bron genom att identifiera fordonsägare, skicka meddelanden och tillhandahålla kundtjänst. För utländskregistrerade fordon har EPASS24 dock auktoriserats att generera infrastrukturavgiftsfakturan för Motalabron och samla in betalning.

Broavgiften för Motala Bridge beror på fordonstyp och tid på dygnet. Du behöver inte stanna eller betala direkt för att korsa bron. De elektroniska kontrollrummen registrerar de fordon som passerar bron och skickar en månadsfaktura till fordonsägaren. Utländska registrerade fordon måste också betala samma avgift.

Du kan beräkna infrastrukturskatt för att korsa Motalabron och andra avgiftsbelagda broar och städer i Sverige med Vägtullskalkylator Motalabron.

Vägtullarna på Motalabron

 • Bil: SEK 5 
 • Lätt fordon: SEK 5 
 • Buss (max 14 ton): SEK 5 
 • Tunga fordon (över 3,5 ton): SEK 11 

Fordon undantagna infrastrukturavgift på Motalabron

 • Motorcyklar
 • Mopeder
 • Nödfordon
 • EC mobilkranar
 • Diplomatiska fordon
 • Bussar med en totalvikt på minst 14 ton.

Hur man betalar vägtullar för Motalabron

huvudartikel: Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift

Betalningen för de svenskregistrerade fordonen administreras av Transportstyrelsen, medan betalningen för den utländska registrerade betalas av EPASS24.

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en avgiftsfaktura till fordonsägaren med det totala beloppet för föregående kalendermånad. Avgiftsfakturan innehåller också information om antalet passager och belopp per dag. Avgiften måste betalas till Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift senast det datum som anges i meddelandet, annars kan ditt fordon förbjudas.

Du kan spåra den försenade infrastrukturavgiften för ditt fordon genom att logga in på deras e-tjänst[1].

Om du har en digital postlåda (som tar emot e-post från myndigheter) kan du få din avi där. (Om du också har en e-avi går vår avi främst till din internetbank).

Du kan betala via:

 • e-avi (e-faktura)[2]
 • direktbetalning[3]

För fordon som är registrerade utomlands

För fordon som är registrerade utomlands informeras fordonsägaren via digital anmälan av EPASS24. Betalning kan göras på EPASS24 webbplats[4].

För mer information se hur man betalar trängselskatt och infrastrukturskatt i Sverige.

Avgiften på den här sidan kanske inte har uppdaterats nyligen. Se våra vägtull- och reseräknare och Customs API för de senaste vägtullarna. Skicka feedback om vägtullarna är felaktiga. Vi kommer att uppdatera informationen omedelbart.

Beräkna vägtullar för Sverige och andra regioner i Europa

Beräkna rutter, vägtullar och bränslekostnader för din resa med bilar, lastbilar, mopeder, husvagnar, bussar och motorcyklar i Sverige och andra Europeiska länder TollGuru Resekalkylator. Den visar också de billigaste, snabbaste och andra optimala rutterna till din destination tillsammans med vägtullarnas plats, betalningsmetoder och mer.


Rideshare, OEM, TMS, flottaföretag och andra transportföretag kan utnyttja vägtullsinformation genom att integrera med TollGuru Toll API för beräkning före resan och avstämning efter resan.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.