From Toll Wiki

Revision as of 06:04, 1 July 2021 by WikiSysop (talk | contribs) (Text replacement - "<addmap />" to "{{worldMap}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Click on the map to open toll wiki for a country/state

Oslo bompenger har et helelektronisk bompengesystem. Bomringer i Oslo er organisert som tre bomveier rundt byen inkludert Bærum-området.

For å reise på den ytterste ringen av Oslo / Bærum, blir du kun belastet på vei inn til byen. For de to indre bomberen, må du betale hver gang du krysser et bompengepunkt.

Bompenger i Oslo[1] avhenger av kjøretøyets vekt og tid på dagen (bompris er høyt i rushtiden, dvs. mellom 06.30 – 08.59 og 15.00 – 16.59 og lavt i vanlige timer).

Oslo bomstasjoner er automatiske, og du trenger ikke å stoppe for å betale når du passerer dem. Bilens bilskilt er notert for hvert pass, og faktura sendes til bileieren. Hvis du har AutoPASS i Oslo, får du rabatt på bompenger. Utenlandsregistrerte biler betaler bompenger i Norge på samme måte. Kommersielle lastebiler tyngre enn 3,5 tonn må ha AutoPASS før de kommer inn i Norge.

Hvis du har AutoPASS, er følgende kjøretøy fritatt for bompenger i Oslo:

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet – bilbasert
  • Forflytningshemmet – personlig


Bompengeselskapet i Oslo som forvalter bomveier, bomringer, fakturaer, bompenger, kjøretøyavtaler osv. er Fjellinjen[2]. For spørsmål angående andre bomringer, fakturaer og betalingsavtaler, kan forskjellige norske bompengeselskaper kontaktes for deres region.

Beregn bompenger og drivstoff for alle kjøretøy som reiser inn og ut av Norge til Sverige, Danmark, Finland, Tyskland eller andre europeiske land ved hjelp av TollGuru Europa Bompengekalkulator.

Hvordan betale bompenger på norske bomringer og andre bomstasjoner

Norske sjåfører og faste besøkende registrerer bilen sin hos AutoPASS og får en etikett plassert på frontruten. Når du kjører gjennom et innsamlingssted, registreres passasjen og det sendes en regning hver måned

Fakturaen sendes med posten (eller e-post hvis eieren har forhåndsregistrert seg via EPCs nettsted).

Alle kjøretøyer må registrere sin Euro-klasse og drivstofftype på www.autopass.no/ed[3] for å bli belastet riktig pris av bompengeoperatørene.

Hvis du kjører leiebil i Norge, vil din leiebilleverandør ha registrert bilen hos AutoPASS. Tollavgiftene dine blir lagt til den endelige regningen med mindre annet er avtalt med utleieselskapet.

Hvis du kjører et utenlandsregistrert kjøretøy, bør du registrere deg hos Euro Parking Collection (EPC)[4] før du reiser. Dette vil sikre enkel tilgang til alle fakturaer og en mye raskere behandlingstid. Hvis du ikke registrerer deg, vil en faktura bli sendt til den registrerte adressen til bileieren, og du kan vanligvis betale til en lokal bankkonto.

I tillegg til AutoPASS-brikken kan brikker fra følgende tjenesteleverandører brukes av alle kjøretøyer:

  • EasyGo[5]
  • BroBizz AS[6]
  • Øresundbro Konsortiet[7] (ØresundBizz)

Beregn bompenger for Bomringen i Oslo/Bærum og andre bomveier i Norge ved hjelp av Bompengeregner Bomringen i Oslo/Bærum.

Hvordan betale bompenger en Oslo/Bærum

hovedartikkel: Hvordan betale bompenger i Norge

Norge har et elektronisk bompengesystem over hele landet. Dette betyr at du ikke trenger å stoppe for å betale bompenger for veien, broene eller tunnelene du reiser på; du vil motta en e-post hver måned. Bompenger og kjøretøyregistreringsnumre registreres av kameraer på bomstasjonene til forskjellige bompengebyråer.

Hvis du har AutoPASS, bør du få relevante rabatter på bompenger.

I tillegg til AutoPASS-brikken kan brikker fra følgende tjenesteleverandører brukes av alle kjøretøyer:

  • EasyGo[8]
  • BroBizz AS[9]
  • Øresundbro Konsortiet[10] (ØresundBizz)


Utenlandsregistrerte biler betaler bompenger i Norge på samme måte. Kommersielle lastebiler tyngre enn 3,5 tonn må ha AutoPASS før de kommer inn i Norge.

Hvis du ikke betaler bompenger innen fristen i den månedlige fakturaen, vil du motta en påminnelse / inkassovarsel med purregebyr til gjeldende priser. Hvis du ikke betaler innen fristen, sendes fakturaen for henting.

Se Hvordan betale bompenger i Norge for mer informasjon.

Beregn bompenger for Oslo/Bærum og andre bomveier og broer i Norge

Beregn ruter, bompenger og drivstoffkostnader for reisen din med buss, bil, lastebil, campingvogn, el bil, tilhenger og motorsykel gjennom Oslo/Bærum og andre bomringer og bompenger i Norge ved hjelp av TollGuru Reisekalkulator. Det viser også de billigste, raskeste og andre optimale rutene til destinasjonen din sammen med bomstasjonens plassering, betalingsmåter og mer.


Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med TollGuru Toll API for beregning før turen og avstemming etter turen.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.