From Toll Wiki

Revision as of 04:08, 1 July 2021 by WikiSysop (talk | contribs) (Text replacement - "<addmap />" to "{{worldMap}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Click on the map to open toll wiki for a country/state

Liste over Norges tollingsbyrå

Norge har forskjellige bompengeselskaper som tar seg av deler av bombeflyet, broer, tunneler og motorveier i sine regioner. Du kan sjekke hvilket bompengeselskap som er ansvarlig for bompengesysteme[1]t du har gått gjennom.

Hvis du har mottatt en faktura, må bompengeselskapets navn og kontakt være der.

Direkte lenker til bompengeselskapenes kontaktsider:

  • Vegfinans[2]
  • Vegamot[3]
  • Fjellinjen[4]
  • Ferde[5]
  • Bompengeselskap Nord[6] (velg Veipakke Salten, Helgeland Veiutvikling, Nordland Bompengeselskap, Hålogalandsbrua)
  • Harstadpakken[7]
  • Ryaforbindelsen[8] 
  • Svinesundforbindelsen[9] 

Hvordan beregne bompenger i Norge

Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.


Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med TollGuru Toll API for beregning før turen og avstemming etter turen.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.